Kategorie konkursowe

KATEGORIE KONKURSOWE

AKTORZY – jest to kategoria stricte związana z fotografią teatralną. W jej zakres wchodzi wszystko co będzie odbywać się na scenie, jak również za kulisami. Pokaż nam jak widzisz TEATR z perspektywy widza, a jak wygląda on od kuchni.

WOKÓŁ FESTIWALU – Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku to nie tylko przedstawienia teatralne, ale również wydarzenia towarzyszące, jak np. bal dla artystów. Festiwal tworzą ludzie (wolontariusze, organizatorzy, publiczność), którzy mogą stać się inspiracją do stworzenia niepowtarzalnych fotografii. W tej kategorii do głosu dochodzi wszystko to, co dzieje się POZA przedstawieniami teatralnymi.

PORTRET – Festiwal wyzwala różne uczucia. Portret to kategoria, w której możesz nam to pokazać za pomocą swoich zdjęć. Głównym kryterium stworzenia tej kategorii jest portret emocjonalny.

ARTYSTYCZNE SPOJRZENIE – Każdy artysta-fotograf jest osobą niepowtarzalną i ma odmienne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. Robiąc zdjęcia w tej kategorii pokaż nam jak widzisz festiwal wykorzystując charakterystyczne tylko dla siebie ujęcia i techniki.

RELACJE – TEMAT PRZEWODNI SANS – Zadaniem uczestnika Konkursu jest przedstawienie tematu przewodniego tegorocznego festiwalu SANS, jakim są „RELACJE”. Ocenie podlegać będzie sposób ujęcia tematu np. ukazanie wyjątkowej sceny, relacji międzyludzkich, sytuacji oddających temat przewodni –„RELACJE”.

 


W każdej z w.w. kategorii zostaną wyłonione 3 najlepsze zdjęcia (odpowiednio: 1., 2. i 3. miejsce). Jurorzy ani organizatorzy nie ingerują w przypisane kategorie (tj. nie zmieniane są kategorie przypisane fotografiom przez uczestników).

____
Jury konkursowe nadaje również wyróżnienia – niezależnie od nadanych zdjęciom kategorii konkursowych.

Zdjęcie najtrafniej oddające IDEĘ działalności artystów z niepełnosprawnościami otrzyma Wyróżnienie Specjalne – tzw. wyróżnienie Grand Prix konkursu TwO.