Zgłoś się!

Zgłoś się do 13. edycji Konkursu fotograficznego „Teatr w Obiektywie” – wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy online (LINK).

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zgłoszenia do 13. edycji Konkursu przyjmujemy w dniach 21.04 – 8.05.2022 r.