Kategorie konkursowe

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu przez UCZESTNIKÓW będą nagradzane w pięciu kategoriach:

AKTORZY – jest to kategoria stricte związana z fotografią teatralną aktorów z niepełnosprawnością. W jej zakres wchodzi wszystko, co odbywa się na scenie podczas spektaklu teatralnego. Pokaż nam jak widzisz teatr z perspektywy widza.

WOKÓŁ FESTIWALU – SANS to nie tylko przedstawienia teatralne, ale też wydarzenia towarzyszące, jak warsztaty fotograficzne, bal dla artystów, parada, oraz wszystko to, co dzieje się za kulisami spektakli. Festiwal tworzą ludzie (wolontariusze, organizatorzy, publiczność), którzy mogą stać się inspiracją do stworzenia niepowtarzalnych fotografii. W tej kategorii do głosu dochodzi wszystko to, co dzieje się POZA przedstawieniami teatralnymi.

PORTRET – Portret to kategoria, w której możesz pokazać emocje za pomocą swoich zdjęć. Głównym kryterium tej kategorii jest portret emocjonalny. W tej kategorii można sportretować każdą osobę obecną podczas festiwalu.

ARTYSTYCZNE SPOJRZENIE – Każdy artysta-fotograf ma odmienne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. W tej kategorii pokaż nam, jak widzisz festiwal, wykorzystując charakterystyczne tylko dla siebie ujęcia i techniki.

OPOWIEŚCI – TEMAT PRZEWODNI 34. SANS – Zadaniem uczestnika Konkursu jest przedstawienie tematu przewodniego tegorocznego festiwalu SANS, jakim są „OPOWIEŚCI”. Ocenie podlegać będzie sposób ujęcia tematu – ukazanie wyjątkowej sceny, relacji, sytuacji oddających temat przewodni –„OPOWIEŚCI”.


W każdej z w. w. kategorii zostaną wyłonione 3 najlepsze zdjęcia (odpowiednio: 1., 2. i 3. miejsce). Jurorzy ani organizatorzy nie ingerują w przypisane kategorie (tj. uczestnik decyduje o kategorii zdjęcia. Kategorie przypisane zdjęciom przez uczestnika pozostają niezmienne.). Zgodność zdjęcia z kategorią to jedno z kryteriów konkursowych (więcej informacji w Regulaminie).

____
Poza zdjęciami nagrodzonymi w w/w. kategoriach Jury konkursowe przyznaje również wyróżnienia – niezależnie od przypisanych zdjęciom kategorii konkursowych.

Zdjęcie najtrafniej oddające IDEĘ działalności artystów z niepełnosprawnościami otrzyma Wyróżnienie Specjalne – tzw. wyróżnienie Grand Prix konkursu TwO.