Idea i cel

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Teatr w Obiektywie” został stworzony w celu połączenia dwóch niezwykłych dziedzin sztuki, jakimi są teatr i fotografia. Organizując konkurs chcemy pokazać artystyczne spojrzenie na Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych – Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku, podczas których konkurs się odbywa. Jest on również okazją do realizacji głównego celu, jakim jest kształtowanie pozytywnego stosunku społeczeństwa do twórczości osób niepełnosprawnych.

Jako organizatorzy, chcemy umożliwiać dialog między pasjonatami fotografii, dawać im szansę rozwoju i promować ich twórczość.

„Teatr w Obiektywie” realizowany jest regularnie w czterech kategoriach konkursowych, tj. portret, aktorzy, wokół festiwalu i artystyczne spojrzenie — aby ukazać różne oblicza festiwalu i towarzyszące mu emocje — zarówno te na scenie, jak i za kulisami.

Aby móc sprostać powyższym celom, stawiamy sobie następujące zadania:
– zwrócenie uwagi środowiska fotografów na istnienie twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych,
– umożliwienie dialogu między fotografami o różnych stopniach zaawansowania,
– promowanie fotografii o charakterze społecznym,
– nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie społeczno-kulturalnej Lublina (Polska), Lwowa (Ukraina), Brześcia (Białoruś).
– wyłonienie najlepszych zdjęć i stworzenie wystawy fotograficznej, która zostanie zaprezentowana w Polsce
– zaangażowanie mieszkańców Lublina w społeczno-kulturalne życie miasta.