Warsztaty

Warsztaty fotograficzne 2019 – program

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczestników tegorocznej edycji Konkursu na warsztaty fotograficzne.

Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie specyfiki Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku (SANS). Szczegółowo omówiony zostanie przebieg konkursu, zasady fotografowania podczas spektakli teatralnych oraz podczas imprez towarzyszących festiwalowi. Warsztatowcy zapoznają uczestników z podstawami fotografii teatralnej oraz zdradzą jej tajniki.

Dwa dni warsztatowe będą składać się z części teoretycznej, praktycznej oraz omówienia zdjęć wykonanych podczas warsztatów, z uwzględnieniem nadawania zdjęciom kategorii konkursowych. Ponadto, fotografowie będą mieć możliwość sprawdzić swoje umiejętności fotografując aktorki  teatru „Akademia Artystyczna” z Lublina (teatr osób niepełnosprawnych).

Wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek uczestniczyć w warsztatach. Jest to warunek dopuszczający do uczestnictwa w konkursie podczas Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych (SANS).

Warsztaty 10. edycji „Teatru w Obiektywie” poprowadzą Mariusz Kuszpa oraz Zbigniew Wójcik.

Program warsztatów:

06.04 (sobota) – godz. 9:30-13:30

miejsce: Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie, ul. J. Kiepury 5a – część teoretyczna i praktyczna

07.04 (niedziela) – godz. 13:30-16:30

miejsce: Centrum Arteterapii w Lublinie, ul. Nowy Świat 34c – część teoretyczna, omówienie zdjęć zrobionych pierwszego dnia, podsumowanie warsztatów