Zgłoś się!

Zgłoś się do 15. edycji Konkursu fotograficznego „Teatr w Obiektywie” link do formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i kwestii organizacyjnych znajdziesz w Regulaminie.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.