Wyniki IX edycji (2018)

Galeria nagrodzonych zdjęć: https://photos.app.goo.gl/tCJoa4xsYVgCz86c7

Do konkursu wpłynęło łącznie 301 fotografii od 34 fotografów, w tym 5 reportaży składających się z 5 zdjęć.

Jury w składzie Mieczysława Goś, Piotr Michalski, Robert Pranagal, Janusz Szymański i Zbigniew Wójcik wyróżniło 20 zdjęć:

Kategoria Portret

1. Ewa Brodziak – „Pan Żyraf”
2. Magdalena Wójcik – „Tu i teraz”
3. Katarzyna Krupa – „Oh John”

Kategoria Artystyczne spojrzenie

1. Katarzyna Krupa – „Wygnaniec”
2. Urszula Fussek – „Wszechświat”
3. Urszula Fussek – „Twórca lodu”

Kategoria Aktorzy

1. Urszula Fussek – „Oto ja”
2. Tomasz Warchocki – „Lećmy!”
3. Magdalena Wójcik – „Tango”

Kategoria Wokół festiwalu

1. Izabela Żarska – „Pomiędzy stronami”
2. Magdalena Wójcik – „Trzy wymiary”
3. Magdalena Wójcik – „Granice”

Kategoria Rock and Roll – temat przewodni SANS 

1. Justyna Barwińska – „Come on baby and light my fire”
2. Dariusz Zgardziński – „Idę po Ciebie”
3. Tomasz Warchocki – ” Rock’n’Roll według Pana Tomka”

Brak nagrody w przewidywanej kategorii Reportaż – Jury uznało, że żadna nadesłana „seria” nie spełniała kryteriów reportażu.

Wyróżnienia:

Paweł Tusiński – „Sercem patrz” – decyzją Jury wyróżnienie za zdjęcie wchodzące w skład reportażu
Dariusz Zgardziński – „Niepokój”
Sandra Yankovska – „Bajka”
Magdalena Wójcik – „Nadzieje”
Marcin Rozwałka – „Błysk”

Nagroda Grand Prix – wyróżnienie specjalne za najlepsze ujęcie IDEI festiwalu SANS:
Ewa Brodziak za zdjęcie pt. „Pan Żyraf”

Ewa_Brodziak_06_Portret_PAN ŻYRAF_zmniejszone

Ewa Brodziak – „Pan Żyraf”