Konkurs

Nowa kategoria konkursowa – „Rock and Roll”

W 9. edycji otwieramy nową kategorię i chcemy w niej nagrodzić 3 zdjęcia, które będą przedstawiać temat przewodni SANS, jakim jest w tym roku „Rock and Roll”. Tym samym ogłaszamy nową kategorię pod nazwą: ROCK AND ROLL – TEMAT PRZEWODNI SANS.

Dotychczas wyróżnialiśmy 1 zdjęcie przedstawiające temat przewodni. Mamy nadzieję, że dzięki oddzielnej kategorii będziemy mogli jeszcze lepiej przybliżyć atmosferę Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku.

Pozostałe kategorie pozostają bez zmian: Portret, Aktorzy, Artystyczne spojrzenie, Wokół festiwalu. Łącznie 5 kategorii konkursowych = 15 zdjęć! 📷

Wkrótce kolejne ogłoszenia.