Konkurs, wernisaż, Wystawa

Obrady Jury TwO 2018 – podsumowanie

Obrady jury tegorocznej edycji Konkursu odbyły się 18 maja w Centrum Arteterapii w Lublinie.

Jurorzy oceniali zdjęcia na podstawie wydrukowanych odbitek w formacie 13×18, dostarczonych przez uczestników konkursu, oraz podglądu zdjęć na ekranie. Wszystkie zdjęcia podczas obrad są anonimowe, opisane unikalnym kodem, na podstawie którego ustalane jest autorstwo zdjęć po podjętym werdykcie.

Jury kierowało się następującymi kryteriami:
– wartość artystyczna fotografii,
– dbałość o poszanowanie godności osób przedstawionych na fotografiach,
– zgodność z celami, tematyką i ideą konkursu,
– zgodność z przypisaną danemu zdjęciu kategorią.
Zdjęcia były oceniane w 6 kategoriach, do których Uczestnicy sami przypisują zgłaszane przez siebie fotografie.

Podczas tegorocznych obrad nie zabrakło dyskusji między Jurorami. 🙂 W składzie jurorskim znaleźli się:
Mieczysława Goś
Piotr Michalski
Robert Pranagal
Janusz Szymański
Zbigniew Wójcik
[poniżej krótkie bio na temat każdego z jurorów]

 


Najważniejsze statystyki dotyczące obrad tegorocznej edycji TwO:
Do konkursu zdjęcia nadesłało 34 fotografów.
W poszczególnych kategoriach rozpatrywano następujące liczby zdjęć:
Aktorzy – 95 zdjęć
Portret – 69 zdjęć
Artystyczne spojrzenie – 49 zdjęć
Wokół festiwalu – 45 zdjęć
Rock & Roll – temat przewodni festiwalu – 18 zdjęć
Reportaż – 5 reportaży

Wyniki konkursu ogłosimy 9 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie.

Na zdjęciu jury i współorganizatorzy Konkursu już po obradach:

2018-05-18 09.05.49 1000

Jurorzy od lewej: Robert Pranagal, Janusz Szymański, Mieczysława Goś, Zbigniew Wójcik (na zdjęcie nie załapał się tylko Piotr Michalski, który nam uciekł) 😉
Organizatorzy od lewej: Monika Rozwałka, Ewelina Kwaśniewska, Agnieszka Boguta
Autor zdjęcia: Monika Jasińska (również organizator konkursu)

 

Informacje o jurorach TwO:

Mieczysława Goś
– absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, animator kultury. Działalność w
upowszechnianiu kultury rozpoczęła w roku 1982 w Akademickim Centrum Kultury UMCS
„Chatka Żaka” tworząc Pracownię Działań Plastycznych i studencką galerię ACK UMCS
”Chatka Żaka”, na stałe wpisujące się w krajobraz kulturalny uczelni i miasta
Lublina. Działa na rzecz środowiska akademickiego i lubelskiego, roztaczając
mecenat nad młodymi twórcami. Wychowała i ukształtowała kilka pokoleń postaw
twórczych, ucząc odbioru, przeżywania i obcowania ze sztuką.
Przez okres 35 lat pracy zorganizowała około tysiąc wystaw promujących twórczość
młodych adeptów sztuki. Upowszechniała sztuki wizualne uznanych artystów z Polski
i Europy. Organizowała wiele wystaw festiwalowych, m.in. „Mikołajki Folkowe” i
„Chatka Blues Festiwal”. Do jej twórczych realizacji należą aranżacje
scenograficzne i wystawiennicze.
W 2014 roku otworzyła Przestrzeń Działań Wizualnych, w której realizowane są
warsztaty dla studentów oraz innych grup odbiorców. Prowadzi cykl warsztatów w
akwareli.
Pomysłodawca i organizator konkursu „PLAKATON” – konkurs na najlepszy plakat
kulturalny w Lublinie od 2010 r. W grudniu 2013 roku stworzyła Centrum
Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego. Społecznie udziela się w
Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury Akademickiej, realizując projekt „Architektura
miasta w akwareli” i w Fundacji ACK UMCS „Chatka Żaka”. Organizator
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Między nami… dialog artystyczny”.

Piotr Michalski
Rocznik ’73. Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS.
Fotoreporter w: Kurierze Lubelskim, Lubelskim Sport Ekspresie, Gazecie Wyborczej,
Radiu Lublin; współpraca z wieloma czasopismami, m.in. Piłką Nożną. Fotograf
sesyjny. Laureat wielu konkursów, m.in.: dwukrotne Grand Prix świdnickich
„Prezentacji”, Grand Prix „AlterDiastaru”, I nagroda „Diastru”, nagrody
„Naczelnych Gazety Wyborczej” i wielu innych.
Pasjonat starych gitar, dobrej literatury, ciężkiej nuty i lekkiej strawy.

Robert Pranagal
Urodzony w Świdniku samouk i eksperymentator. Zafascynowany światłem jako
tworzywem oraz swobodą interpretacji fotograficznej. Dąży do fotografii, które
wykraczają poza zwyczajną rejestrację realistycznej oczywistości.
Autor sześciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw
zbiorowych w kraju i za granicą. Członek Stowarzyszenia Twórców Fotoklub
Rzeczypospolitej Polskiej, przez które uhonorowany został „Medalem Za Zasługi dla
Fotografii Polskiej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Uczestnik, laureat oraz zdobywca kilkudziesięciu medali, wyróżnień dyplomów i
innych nagród na międzynarodowych salonach fotografii w ponad 30 krajach na
wszystkich kontynentach.
W 2017 roku otrzymał prestiżowy tytuł Wybitnego Artysty Międzynarodowej Federacji
Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu (Excellence FIAP), a także Mistrza
Indyjskiej Fundacji Sztuk Wizualnych (Master IVAF).
Chętnie angażuje się również w działalność edukacyjną, społeczną i charytatywną.

Janusz Szymański
– pedagog, instruktor teatralny, wykładowca. Od 1986 roku zajmuje się technikami
parateatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu. Prowadził grupy
teatralne w Zielonej Górze, Legnicy, Jeleniej Górze, Lublinie i obecnie w Radzyniu
Podlaskim. Od 1995 roku organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych
Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim. Od 1998 r. prowadzi zajęcia
z zakresu porozumiewania niewerbalnego (Ekspresja ciała) w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 2005 roku wykładowca
„Choreoterapii” na studiach podyplomowych (Art-terapia) na Uniwersytecie Marii
Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu „Ćwiczenia
muzyczno-ruchowe” oraz „Choreoterapia” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w
Warszawie. Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz
Nieprzetarty Szlaku. Od wielu lat prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu
pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia). Członek
Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę.

Zbigniew Wójcik
Rocznik ‘74, lublinianin z urodzenia i zamieszkania. Absolwent Lubelskiej Szkoły
Fotografii. Fotograficznie praktykujący fotoreportaż. Z najważniejszych nagród i
wyróżnień: dyplom LSF, nagroda 6. Leica Street Photo, Grand Prix MKF „Teatr w
Obiektywie”, laureat 2. i 3. miejsca w Polskim Konkursie Fotografii Sportowej.
Uczestnik kilku wystaw zbiorowych.