Konkurs, Wystawa

Obrady jury VI edycji konkursu

W niedzielę 17 maja odbędą się obrady jury VI edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Teatr w Obiektywie”. Uczestnicy zgłosili ponad 300 zdjęć w czterech kategoriach: Aktorzy, Portret, Wokół Festiwalu, Artystyczne spojrzenie.

Jury w składzie:

Mieczysława Goś

Karolina Czajka

Karol Zienkiewicz

Robert Pranagal

Grzegorz Winnicki

wybiorą zwycięskie fotografie, które wejdą w skład VI Międzynarodowej Wystawy Fotograficznej „Teatr w Obiektywie”.

W każdej kategorii wyłaniane są 3 najlepsze zdjęcia. Dodatkowo zostanie wybranych 7 wyróżnień (niezależnie od kategorii) oraz Wyróżnienie Specjalne – nagroda Grand Prix dla zdjęcia najtrafniej oddającego temat przewodni tegorocznych XXV Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku, który brzmiał „W starym kinie”.

Wyniki i werdykt  jurorów zostaną ogłoszone 24 maja w Chatce Żaka w Lublinie – podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej, w której skład wchodzą wszystkie wyróżnione fotografie.